1. april 2004

Undervisning i blokstruktur - potentialer og risici (2004)

Af Sebastian Horst og Carl Winsløw, CND

DidakTips 5: Undervisning i blokstruktur - potentialer og risici (2004) [88 kb]

Formålet med dette skrift er at gøre opmærksom på potentielle muligheder
og risici ved den nye skemastruktur - blokstrukturen - som fra
efteråret 2004 og fremefter indføres på de naturvidenskabelige uddannelser
på Københavns Universitet.