14. august 2006

Undervisningsportfolio (2006)

Af Camilla Østerberg Rump, IND, KU

DidakTips 6: Undervisningsportfolio. At vise hvad man kan - ikke bare hvad man vil og har prøvet (2006) [66kb]

Dette skrift er tænkt at være til inspiration for alle undervisere, både de relativt
uprøvede og de meget erfarne, der ønsker at lave en undervisningsportfolio.
Vægten her er især lagt på de overvejelser man må gøre sig når man laver en
undervisningsportfolio med henblik få at få bedømt sine kvalifikationer som underviser.
Skriftet afsluttes derfor med et afsnit om at designe en sådan undervisningsportfolio,
og det kan læses forholdsvis uafhængigt af resten af teksten.