18. april 2007

Ny karakterskala - nye mål? (2007)

Af Camilla Østerberg Rump, IND, KU. 

Udgivet i april 2007 i forbindelse med forberedelsen af fakultetets overgang til 7-trinsskalaen pr 1. september 2007, og med de  deraf følgende krav til revisioner af studieordningernes målbeskrivelser.

Didaktips 8: Ny karakterskala - nye mål? Hjælp til beskrivelse af operationelle mål (2007) [199kb]
En hjælp til beskrivelse af operationelle kursusmål og målbeskrivelser til studieordninger til brug ved karakterfastsættelse efter 7-trinsskalaen.

Didaktips 8a: Ny karakterskala - nye mål? Eksempelsamling (2007) [1.622kb]
Dette er en samling eksempler på mål- og kriteriebeskrivelser udarbejdet med henblik på at give karakter efter 7-trinsskala. Alle eksemplerne er fra det naturvidenskabelige område på universitetsniveau og de fleste eksempler er udviklet på KU-NAT i perioden fra oktober 2006 til april 2007.