4. september 2007

Den gode underviser - incitamenter og redskaber (2007)

DidakTips 9, Søren Eilers, Institut for Matematik (formand); Marianne Ellegaard, Biologisk Institut; Eva Wulff Helge, Institut for Idræt; Ian Bearden, Niels Bohr Institutet; Christine Holm, Institut for Naturfagenes Didaktik.

DidakTips 9: Den gode underviser - incitamenter og redskaber (2007) [125 kb]

Rapporten præsenterer en række anbefalinger til  incitamenter og redskaber som kan styrke den enkelte ansattes mulighed for at blive (og forblive) en god underviser. Arbejdsgruppen afleverede sin rapport den 1. marts 2007 til fakultetsledelsen. "Den gode underviser" trykkes nu i serien "DidakTips" og udsendes til institutterne til brug for bla. arbejdet med handlingsplaner for undervisningen.