1. juni 2003

Nr.5/2003: Studieforløbsundersøgelser i naturvidenskab - en antologi

Studieforløbsundersøgelser i naturvidenskab - en antologi [1816 kb]

Redigeret af: Nils Overgaard Andersen og Kjeld Bagger Laursen

IND's skriftserie, nr. 5/2003