18. marts 2008

Nr. 16/2007: Evaluering af Matematik C på stx og hhx

Evaluering af Matematik C på stx og hhx - erfaringer fra det første år efter gymnasiereformen [653 kb]

Camilla Rump, IND
Christine Holm, IND
Hans Lindemann
Jesper Matthiasen
Olav Lyndrup
Anne Marie Rask Svenningsen
Rasmus Axelsen

IND's skriftserie nr. 16/2007