5. maj 2011

Nr. 21/2011 Forskningsbaseret undervisning - realiteter og potentialer

Proceedings fra den 10. majkonference i naturvidenskabsdidaktik København, 18-19. maj 2010. 

"Forskningsbaseret undervisning" bruges ofte som nøglebegreb for kvalitet i universitetsuddannelser. Tilsvarende er der i professionsuddannelserne et krav om at uddannelserne er baseret på ny viden fra forskningsfelter, der er relevante for den enkelte uddannelse. Men hvad ligger der dybest set i disse begreber om "forskningsbaseret undervisning" og "forskningsrelateret undervisning", hvad er forskellen på begreberne, og hvilken betydning har disse krav egentligt for de studerendes læring?

Redaktion:
Frederik Voetmann Christiansen
Sebastian Horst
Christine Holm
Kjeld Bagger Laursen

IND's skriftserie nr. 21.

Download pdf version
Nr. 21/2011 Forskningsbaseret undervisning - realiteter og potentialer [pdf, 9.864 KB]

Print on demand
Bogen kan købes som print-on-demand hos Lulu.com