7. maj 2014

Nr. 31/2014 Undervisningsportfolio - erfaring og veje frem -- Delrapport 1-1 i KUUPI udviklingsprojekt om undervisningsportfolio

Som led i Københavns Universitets Universitetspædagogiske satsning (KUUPI) er der igangsat et udviklingsprojekt om undervisningsportfolio for universitetsansatte undervisere. Projektet består af 6 faser, der løber i perioden frem til slutningen af 2016. Projektets første fase, der med denne rapport er taget hul på, gennemføres i efteråret 2013 og foråret 2014. Første fase har til formål at sikre “solid forankring af projektet på KU og bidrage til, at undervisningsportfolioen spiller konstruktivt sammen med de lokale evaluerings- og undervisningskulturer og gode praksisser
på KU.” Fase 1 indeholder tre dele:

1. Et litteraturstudie af internationale erfaringer med brug af portfolio
2. En kortlægning af undervisnings- og evalueringskulturer på KU
3. En kravsspecifikation til elektronisk understøttelse af e-portfolio

Denne rapport er en afrapportering af det førstnævnte - altså en gennemgang af den for projektets gennemførsel relevante litteratur vedrørende undervisningsportfolio.

Af Frederik Voetmann, Vibeke Damlund og Jens Christian Jacobsen.

Udgivelsen kan bestilles ved print-on-demand

På LULU.com kan bogen bestilles i en print-on-demand-version. Følg dette link.

Download pdf-version 
Nr. 31/2014 "Undervisningsportfolio - erfaring og veje frem -- Delrapport 1-1 i KUUPI udviklingsprojekt om undervisningsportfolio" [pdf, 1.78 MB]