26. juni 2014

Nr. 32/2014 Geovidenskab på vej - En undersøgelse af geovidenskab A på stx og htx

Nærværende rapport er blevet til som et resultat af et samarbejde mellem NTS-centeret (Nationalt center for undervisning i natur, teknik og sundhed) og Institut for Naturfagenes didaktik, Københavns Universitet. Finansieringen er sikret gennem Undervisningsministeriet og NTS-centret.

Geovidenskab er et nyt fag i den danske gymnasieskole og vi håber at rapporten vil give indsigt i de overvejelser og udfordringer lærerne står med i undervisningen, give et billede af de læringsoplevelser som faget giver eleverne muligheder for, samt give inspiration til de skoler, der overvejer at udbyde geovidenskab på deres skole.

Af Rie Hjørnegaard Malm og Lene Møller Madsen.

Udgivelsen kan bestilles ved print-on-demand

På LULU.com kan bogen bestilles i en print-on-demand-version. Følg dette link.

Download pdf-version 
Nr. 32/2014 "Geovidenskab på vej - En undersøgelse af geovidenskab A på stx og htx" [pdf, 24.7 MB]