13. november 2014

Nr. 33/2014 Fysikkandidaters overgang til arbejdsmarkedet

I denne rapport præsenteres hovedresultaterne af en undersøgelse af fysikkandidaters møde med, og udfordringer i mødet med arbejdslivet. Undersøgelsen tager udgangspunkt i nyuddannede fysikkandidater fra Niels Bohr Institutet ved Københavns Universitet, uddannet i perioden oktober 2007 til maj 2013. Undersøgelsen baserer sig dels på en spørgeskemaundersøgelse gennemført i sommeren 2013, og en interviewundersøgelse gennemført i foråret 2014.

Vi håber, at rapporten først og fremmest vil kunne fungere som inspiration for ledere, undervisere og studerende på universitetsniveau i det hele taget, og særligt bidrage til den fortsatte udvikling af fysikuddannelsen. Derudover vil arbejdsmarkedets aftagere af fysikkandidater kunne hente inspiration i rapporten. Vi håber rapportens resultater vil kunne bruges som redskab til at støtte nyuddannede fysikkandidater i deres overgang til arbejdslivet.

Undersøgelsen blev gennemført som et samarbejde mellem Institut for Naturfagenes Didaktik og Niels Bohr Institutet ved Trine Louise Brøndt Nielsen (projektleder) og Henriette Tolstrup Holmegaard.

Udgivelsen kan bestilles ved print-on-demand

På LULU.com kan bogen bestilles i en print-on-demand-version. Følg dette link.

Download pdf-version 
Nr. 33/2014 "Fysikkandidaters overgang til arbejdsmarkedet" [pdf, 4.07 MB]