14. november 2014

Nr. 34/2014 'Det ene projekt afløser det andet..'

I forbindelse med etablering af Naturfagenes evaluerings- og udviklingscenter (NEUC) har vi i et pilotstudie undersøgt kvaliteten i udvalgte naturfaglige projekter, ved at se på virkningen af projektet efter projektperiodens ophør. I denne rapport beskrives, hvordan denne undersøgelse er gennemført som en virkningsevaluering, og hvad resultatet af evalueringen har vist.

I undersøgelsen har vi taget udgangspunkt i de 17 projekter ud af 217 (24.09.14) projekter i NTS-centrets database, der er afsluttet 2010 eller senere, og som er blevet eksternt evalueret. Ved simpel lodtrækning udtog vi 4 af de 17 projekter, som vi analyserede nærmere. Af disse var der ét projekt, der viste en tydelig virkning efter projektets ophør. I de øvrige 3 projekter var virkningen enten tvivlsom eller ikke registrerbar.

Rapporten afsluttes med nogle anbefalinger for, hvordan vi forestiller os, at kvaliteten i naturfaglige projekter kan styrkes og udvikles. 

Download pdf-version 
Nr. 34/2014 'Det ene projekt afløser det andet..' [pdf, 1.05 MB]