1. december 2014

Nr. 36/2014 Kompendium: Inquiry Based Science Education

Dette kompendium er tænkt som en håndbog til den lærer, der gerne vil i gang med at inddrage undersøgelsesbaseret undervisning i sin didaktiske palette, og som på den ene side har behov for en didaktisk forankring af sit arbejde, og på den anden side har behov for at se, hvordan andre undervisere har tilrettelagt undersøgelsesbaserede forløb i forskellige naturfag og i matematik.

I selve kompendiet er der derfor en kort gennemgang af de centrale begreber og tankegange, der er væsentlige i forbindelse med at gennemføre Inquiry Based Science Education (IBSE) – eller på dansk Undersøgelses Baseret Naturfags Undervisning (UBNU).

I bilagene er der dels gengivet konkrete beskrivelser af forskellige forløb og desuden givet links til en stor mængde af andre forløb, der kan findes på nettet.

Der er to væsentlige formål med kompendiet. For det første tilbyder kompendiet et fælles sprog for lærerne, der er involveret i at lave IBSE-undervisning. For det andet understreges, at ved brugen af 6F-modellen i tilrettelæggelsen af IBSE-undervisningsforløb, sættes der fokus på den rolle, som læreren har, i styringen af undervisningen. Problemorienteret projektarbejde sætter mere fokus på elevrollen.

Udgivelsen kan bestilles ved print-on-demand

På LULU.com kan bogen bestilles i en print-on-demand-version. Følg dette link.

Download pdf-version 
Nr. 36/2014 "Kompendium: Inquiry Based Science Education" [pdf, 5.15 MB]