8. januar 2015

Nr. 37/2014 Overgangsproblemer mellem grundskole og gymnasium i fagene dansk, matematik og engelsk

Det er ikke usædvanligt, at der kan være problemer knyttet til overgangen fra et trin af uddannelsessystemet til det næste. Overgangsproblemer er således på dagsordenen ved overgangen fra gymnasial til videregående uddannelse, men også ved overgangen fra grundskolen til gymnasieuddannelserne er der udfordringer. Disse udfordringer bliver ikke mindre af, at elevgruppen vokser, så der ikke alene kommer flere elever i gymnasiet, men elevgruppen er også blevet mere varieret med hensyn til interesser, faglige forudsætninger, kulturel baggrund osv. 

Denne rapport præsenterer erfaringer og resultater fra forsknings- og udviklingsprojekter gennemført for Undervisningsministeriet fra sommeren 2013 til efteråret 2014. Projektets formål er at opbygge et vidensgrundlag om elevernes faglige og studiemæssige kompetencer, når de begynder i gymnasiet (og når vi her og i det følgende taler om ”gymnasiet”, mener vi alle de fire gymnasiale uddannelser, som har indgået i projektet: stx, hhx, htx, hf). Endvidere skulle projektet etablere tætte lærersamarbejder mellem lærerene i grundskolen og i de gymnasiale uddannelser, det skulle udvikle progression i elevernes evne til abstraktion og håndtering af stofmængder, udvikle de anvendelsesorienterede og praktiske dimensioner og udvikle metoder til at håndtere spredning i elevforudsætninger.

Udgivelsen kan bestilles ved print-on-demand

På LULU.com kan bogen bestilles i en print-on-demand-version. Følg dette link.

Download pdf-version 
Nr. 37/2014 "Overgangsproblemer mellem grundskole og gymnasium i fagene dansk, matematik og engelsk" [pdf, 4.41 MB]