16. november 2015

Nr. 41/2015 Geovidenskab - En undersøgelse af de første studenter

Geovidenskab A har i sommeren 2015 udklækket de første studenter. Faget har status af  forsøgsfag, og derfor er det interessant løbende at undersøge, hvordan faget udvikler sig,  hvordan lærerne griber undervisningen an og hvordan eleverne oplever faget. Denne  undersøgelse sætter fokus på de første studenter, deres oplevelser med faget og deres  tanker om fremtiden. Undersøgelsen sætter specielt fokus på studenternes studievalg og  på hvilken måde de ser deres fremtid indenfor geofagene.

Undersøgelsen viser at eleverne generelt er interesseret i at forfølge en naturvidenskabelig  retning i fremtiden. 68% af eleverne i undersøgelsen overvejer at starte på en teknisk eller  naturvidenskabelig videregående uddannelse enten til september 2015 eller i løbet af de  næste år. Heraf overvejer næsten halvdelen en geofaglig videregående uddannelse.  Elevernes beskrivelse af faget som aktuelt, problemorienteret og praktisk giver nogle af  svarene på hvorfor en stor andel af eleverne overvejer en fremtid indenfor geofagene.

Download pdf-version 
Nr. 41/2015 - "Geovidenskab - En undersøgelse af de første studenter" [pdf, 0.64 MB]