30. november 2015

Nr. 42/2015 Matematikudredningen - Udredning af den gymnasiale matematiks rolle og udviklingsbehov udført efter opdrag fra Undervisningsministeriet

Udredningen af matematikfaget på de gymnasiale uddannelser er et arbejde som Institut for Naturfagenes Didaktik ved Københavns Universitet har påtaget sig på baggrund af et oplæg fra de tre fagkonsulenter for matematik på STX & HF, HHX og HTX. Fagkonsulenternes oplæg tager udgangspunkt i erkendelsen af at ”matematikfagets identitet og formål er under pres set i lyset af IT‐udviklingen og udviklingen i elevrekrutteringen til de gymnasiale uddannelser, hvorfor der efterlyses en faglig udredning med fokus på områderne: fagets kerneområder – faglige mål og arbejdsmetoder, lærernes faglige og pædagogiske kompetencer, elevmotivation, de faglige resultater, fagets rolle i fagsamarbejde samt lokal udvikling og udviklingsprojekter”.

Download pdf-version 
Nr. 42/2015 - "Matematikudredningen - Udredning af den gymnasiale matematiks rolle og udviklingsbehov udført efter opdrag fra Undervisningsministeriet" [pdf, 1.91 MB]