5. april 2016

Nr. 43/2016 Undervisningskontekst og præmisser for deltagelse - Ifølge elever og lærere

Det hidtil største nationale forskningsprojekt af sin art i Danmark, Undervisningsorganisering, - former og - medier på langs og tværs af fag og gymnasiale uddannelser 2010-2014, er afrapporteret i fire forskningsrapporter. Det overordnede fokus har været på nytænkning af undervisningen. Knapt 5100 elever og 550 lærere, fordelt på 60 skoler, har deltaget i undersøgelsen i løbet af de fire år projektet har været i gang. Artiklen tager udgangspunkt i et lille udsnit af det empiriske materiale. På baggrund af de udvalgte empiriske data vil artiklen diskutere elever og læreres tilgange til undervisning, med fokus på undervisningsformer, it-brug, fagligt niveau og elevdeltagelse i undervisningsrelaterede aktiviteter.

Download pdf-version 
Nr. 43/2016 - "Undervisningskontekst og præmisser for deltagelse - Ifølge elever og lærere" [800kb]