17. oktober 2016

Nr. 47/2016 Det første år på Naturressourcer

Abstract

Bacheloruddannelsen i Naturressourcer på Science ved Københavns Universitet er en uddannelse med mange muligheder for de studerende. Uddannelsens historie og opbygning skaber en bred palet af specialiseringer de studerende kan dykke ned i, ligesom uddannelsen danner fundament for en række forskellige kandidatuddannelser. Allerede på det første studieår bliver de studerende præsenteret for de mange fagligheder uddannelsen spænder over. I løbet af det første studieår skal de studerende tage de første valg af specialisering. For nogle studerende er den store diversitet i fagligheder en gave, og for nogle studerende er det en udfordring at finde sin plads på uddannelsen. Nogle søger en snæver faglig identitet i udbuddet, mens andre søger den tværfaglige integration. I denne undersøgelse sætter vi fokus på de forskellige måder de studerende oplever det første studieår på, og hvilken betydning uddannelsens tværfaglige identitet og struktur har. 

Undersøgelsens analyser bruges til at komme tættere på de muligheder og udfordringer de studerende oplever på det første studieår. Disse analyser giver input til at forstå frafald og kan bruges i arbejdet med at fastholde studerende på uddannelsen.

Buy printed version at lulu.com

Download pdf-version "Det første år på Naturressourcer" [30Mb]