27. marts 2017

Nr. 48/2017 Elevforudsætninger og faglig progression

Abstract

Forskningsrapporten tager sit empiriske afsæt i tolv skoleprojekter (bilag 1.1). Disse projekter er valgt ud fra skolernes projektansøgninger og med kriterier om repræsentation af de forskellige gymnasiale uddannelser, en vis geografisk spredning og et fokus på et eller flere af de tre fag, dansk, engelsk og matematik.

Forskningsprojektet har fulgt de tolv skoler, og indsamlet empirien i efteråret 2015 og foråret 2016. Forskningsprojektet er en del af et større ministerielt projekt med fokus på socioøkonomiske refe-rencer og skolernes løfteevne, og har et mere afgrænset fokus på lærernes metoder til forståelse af den enkelte elevs forudsætninger for deres deltagelse i undervisningen. Det handler i denne rapport derfor om et didaktisk perspektiv på faglig progression med udgangspunkt i elevforudsætninger.

Buy printed version at lulu.com

Download pdf-version "Elevforudsætninger og faglig progression" [2,34Mb]