6. april 2017

Nr. 49/2017 Matematikbroen - Fra grundskole til gymnasium

Abstract

Vi præsenterer i denne rapport udvalgte metoder og resultater fra projektet Matematikbroen, som i årene 2015-2016 blev gennemført med støtte fra A.P. Møller-fonden i et samarbejde mellem Københavns Kommune, Silkeborg Kommune, Gefion Gymnasium, Silkeborg Gymnasium, Professionshøjskolen UCC, VIA University College, og Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet.

Projektet sigtede på at udvikle undervisningsmateriale med tilhørende efteruddannelsesaktiviteter for folkeskolens matematiklærere, som kan bidrage til at øge indsatsen i folkeskolens ældste klasser indenfor områder af matematikfaget, som i særlig grad vurderes at skabe problemer for eleverne når de starter i 1. G - specifikt, elementær algebra (bogstavregning, ligningsløsning etc.) og simpel matematisk modellering, herunder brug af matematik i andre sammenhænge.

Buy printed version at lulu.com

Download pdf-version "Matematikbroen - Fra grundskole til gymnasium" [3,66Mb]