12. september 2018

Nr. 54/2018 Et bedre første år

Abstract

Kan man udvikle aktiviteter, som kan støtte de studerendes faglige udbytte og sociale integration på deres første studieår på Københavns Universitet? Og kan underviseres deltagelse i denne form for udviklingsarbejde fungere som ramme om VIP’ernes pædagogiske kompetenceudvikling? Det var formålet med udviklingsprojektet ”Et bedre første år på KU”, og det er erfaringer fra dette projekt, som præsenteres i denne antologi. Antologien samler erfaringer fra konkrete projekter på Københavns Universitet om styrkelse af førsteårsundervisningen på både humanistiske, samfundsvidenskabelige og naturvidenskabelige uddannelser.

Buy printed version at lulu.com

Download pdf-version - "Et bedre første år " [9.7 Mb]