30. april 2019

Nr. 55/2019 Forestillinger om og veje til at blive gymnasielærer

Indledning

Rapporten beskriver resultater af undersøgelsen ’Forestillinger om og veje til at blive gymnasielærer’, som Institut for Naturfagenes Didaktik har gennemført i 2018. Formålet med undersøgelsen er at afdække forestillinger om og veje til at blive gymnasielærer ved at besvare disse spørgsmål:

  • Hvilke forestillinger om gymnasielærerprofessionen findes hos gymnasieelever, hvad karakteriserer deres faglige interesser og overvejelser om valg af uddannelse?
  • Hvorfor har pædagogikumkandidater valgt at blive gymnasielærer, og hvornår og hvordan træffer de beslutningen om denne karrierevej?

Undersøgelsens resultater kan bidrage med viden om professionsforestillinger, overvejelser om uddannelsesvalg og faglige interesser hos potentielle studerende og om pædagogikumkandidaters veje til at blive gymnasielærer. Resultaterne vil kunne anvendes til at tydeliggøre gymnasielærerprofessionen som en mulig karrierevej på SCIENCE og på hele KU, dels i rekrutteringen af nye studerende, og dels i fastholdelsen af studerende, der kunne være interesseret i at blive gymnasielærer.

Download pdf-version - "Forestillinger om og veje til at blive gymnasielærer" [1.6Mb]