11. maj 2020

Nr. 56/2020 Tilbage i STEM-pipelinen

Introduktion

”Projekt Kompetencetilpasningsforløb” (herefter ”Kompetencetilpasningsprojektet”) er et projekt, som har til formål at øge antallet med en naturvidenskabelig eller teknisk uddannelse i Region Sjælland. Projektet bruger den engelske forkortelse STEM, som også omfatter matematik. Kompetencetilpasningsprojektet gennemføres i et samarbejde mellem VUC-institutioner og to videregående uddannelsesinstitutioner i regionen: Professionshøjskolen Absalon og Zealand Business Academy (tidligere Erhvervsakademi Sjælland). Ved projektets begyndelse i januar 2018 deltog to VUC’er (VUC Storstrøm og Nordvestsjællands HF og VUC). I løbet af det første projektår kom flere VUC’er med, således at alle VUC-institutioner i Region Sjælland fra januar 2019 deltager i projektet. Hele projektet er planlagt at vare til december 2021 og har modtaget støtte fra Region Sjælland, Vækstforum Sjælland og Den Europæiske Socialfond.


Projektet vil nå sit mål gennem både at øge optaget på videregående STEM-uddannelser i regionen og at opnå højere gennemførelse på uddannelserne. Herudover er det et formål med projektet at øge sammenhængen i uddannelsesmiljøerne gennem samarbejdsaktiviteter knyttet til initiativer i projektet. Målgruppen for projektet er hf-kursister på VUC og førsteårsstuderende på de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser på erhvervsakademiet (laborant, produktionsteknolog og ernæringsteknolog) og professionshøjskolen (diplomingeniør i bioteknologi, bioanalytiker og folkeskolelærer med særligt fokus på det teknisk-naturvidenskabelige (Sci-tec-lærer)). Projektet omfatter initiativer inden for tre områder:


‐ Inspiration og orientering mod uddannelse
‐ Klargøring til uddannelse
‐ Fastholdelse i uddannelse

Download pdf-version - "Tilbage i STEM-pipelinen" [2.9 MB]

Tilbage i STEM-pipelinen