12. maj 2021

Nr. 57/2021 Smågruppeundervisning, forskningsbasering og forskningsintegration

Resumé

Rapporten præsenterer resultater fra en undersøgelse af brug af smågruppe-tutorials ved fire forskningstunge universiteter fra LERU-netværket. Initiativet til undersøgelsen kom fra styregruppen for Københavns Universitets udviklingsprojekt om forskningsintegrerende undervisning. Undersøgelsen skulle belyse brugen af smågruppe-tutorials med særlig fokus på følgende spørgsmål:


• Hvad er formålet med aktiviteten?
• Hvad mødes de studerende og underviseren om?
• Er det både curriculære og ekstracurriculære aktiviteter?
• Er det både på bachelor og kandidatniveau?
• Er der forskel på våde og tørre fag?
• Hvor udbredt er smågruppe-tutorials i forhold til andre undervisningsaktiviteter?


Rapporten bygger på interview med i alt 12 undervisere på fire universiteter. Interviewene viser, at smågruppe-tutorials (eller smågruppeundervisning, som vi har valgt at kalde det) bruges på tværs af hovedområder og studietrin. De 12 eksempler var alle dele af curriculære aktiviteter. De ekstracurriculære aktiviteter, informanterne fortalte om, var overvejende studenterorganiserede, eller de bestod i, at studerende deltog i forskergruppers kollokvier og seminarer. På et af universiteterne var der organiserede mentorforløb, mens et andet universitet i tilknytning til sin særlige organisering med colleges og studerende, som boede på campus, havde flere sociale aktiviteter for undervisere og studerende.


De fleste eksempler var forskningsbaserede, og der var især tale om undervisning, hvor de studerende selv arbejdede med en opgave af forskningslignende karakter eller, i et par enkelte tilfælde, rettet mod praksis. I et af de 12 eksempler bidrog de studerende til forskning, som foregik på instituttet. Resultaterne peger på, at det er relevant at overveje, hvilke muligheder for læring og akademisk dannelse, de forskellige former åbner og lukker. I den forbindelse er det relevant, hvilket ansvar og kontrol, som overlades til den studerende. Samtidig tydede nogle af eksemplerne på, at hvis målet var at få en mere bredere og uformel kontakt mellem studerende og undervisere, så var antallet af studerende, som mødtes med underviseren af betydning. Det samme havde det, hvilken kultur der fandtes på universitetet og i de enkelte miljøer.

Download pdf-version - "Smågruppeundervisning, forskningsbasering og forskningsintegration" [6.8 MB]

Skriftserie nr. 57