Nationalt Center for Udvikling af Matematikundervisning

NCUM (Nationalt Center for Udvikling af Matematikundervisning) er etableret og finansieret af Undervisningsministeriet. Efter en udbudsrunde er centret i 2020 etableret som et konsortiesamarbejde mellem Aarhus Universitet, Københavns Universitet, Københavns Professionshøjskole og Professionshøjskolen VIA, med sekreteriat på AU i Emdrup.

Centrets leder er professor Morten Blomhøj (AU). Fra KU deltager professor Carl Winsløw i centrets styregruppe.

Centret arbejder med formidling af matematikdidaktisk forskning til undervisere, læreruddannere og beslutningstagere i uddannelsessystemet. Der er nedsat fem ekspertgrupper, en for hver af de fire uddannelsessøjler (daginstitutioner, grundskole, gymnasiale uddannelser, erhvervsuddannelser) og en tværgående. Fra IND deltager professor Morten Misfeldt, adjunkt Britta Jessen og professor Carl Winsløw i ekspertgrupperne for hhv. grundskole, gymnasiale uddannelser og tværgående spørgsmål.

Vil du vide om NCUM, så besøg centrets hjemmeside: ncum.dk 

IND har bidraget med to videnspakker: