12. oktober 2007

Naturvidenskabelig inspirationsdag for gymnasielærere

Det Naturvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet inviterer til en faglig inspirationsdag med fokus på jordens klima, før, nu og i morgen. Tilbuddet retter sig mod lærere i matematik og naturvidenskabelige fag på de gymnasiale uddannelser.

Gymnasielærerdagen er et heldagsarrangement, der finder sted fredag den 1. februar 2008. Deltagelse i arrangementet, inklusive forplejning, er gratis. Men tilmeldning er nødvendig. Tilmeldingsfrist mandag 3. december 2007.