8. maj 2008

Større faglighed og bedre formidling

Det Naturvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet, KU, er klar til at modtage de nye studerende, som begynder på gymnasielærer-tilvalget i et naturvidenskabeligt fag til august. I den forbindelse har KU taget nogle nye initiativer, som vil øge tilknytningen for de studerende til Det Naturvidenskabelige Fakultet - i første omgang i fagene matematik og fysik. Pilotprojektet er rettet både mod nye matematik- og fysikstuderende, som er interesseret i undervisning og i formidling af deres fag, og mod studerende, der kommer fra et andet fag på naturvidenskab eller humaniora. Målet for begge grupper er at få undervisningskompetence i gymnasieskolen i matematik og/eller fysik.

Der tilbydes et socialt forum, "Café lærerværelset", hvor man kan mødes med andre studerende med samme faglige interesser som 'en selv og samtidig få svar på faglige spørgsmål. Desuden samles de interesserede studerende på undervisningshold tonet mod undervisning og formidling, så de også her kan støtte hinanden undervejs. Samtidig tilbyder Det Naturvidenskabelige Fakultet de studerende kurser i formidling og didaktik indenfor de to fag, så de studerende er bedre rustede til at formidle deres stof, når de efter endt eksamen skal undervise i gymnasieskolen.