26. december 2008

MONA 2008-4 er udkommet 15. dec.

MONA 2008-4 blev udsendt til alle abonnenter mellem d. 15. og 18. december.

Årets sidste udgave af MONA - og dermed julenummeret - byder på en pose blandede godter af tre hovedartikler, en analyse, tre kommentarer og to anmeldelser. Endvidere har vi udarbejdet en samlet oversigt over artikler bragt i MONA i løbet af 2008. I den første artikel introducerer Niels Nørskov Laursen læserne til en såkaldt covarians-tilgang til variabelsammenhænge i matematikundervisningen på C-niveau i det almene gymnasium. Efter gymnasiereformen skal man i matematikundervisningen på C-niveau ikke længere behandle det formelle funktionsbegreb. Artiklens formål er at give et bud på en alternativ tilgang til undervisningen af sproglige elever i variabelsammenhænge. Den anden artikel fører os tilbage til fysikkens verden, hvor Lærke Bang Jacobsen med udgangspunkt i Derek Hodsons teoretiske overvejelser om praktisk arbejde i gymnasiet giver et bud på formålet med eksperimentelt arbejde i fysikundervisningen og præsenterer læserne for en model for sin forståelse heraf, bl.a. ved at introducere begrebet eksperimentel problemløsningskompetence.

I den sidste hovedartikel introducerer Jeppe Skott os til Paul Cobbs som en af de væsentligste bidragydere til den matematikdidaktiske historie siden 1980. Cobb har i løbet af de sidste godt 25 år alene eller sammen med andre skrevet ca. 140 artikler til velrenommerede tidsskrifter og bøger og modtog i sommeren 2008 ICMI's reudenthalmedalje for sin matematikdidaktiske forskning.

Aktuel analyse indeholder denne gang et koncentrat af 2. delrapport i forskningsprojektet Validering af PISA Science, hvor PISA 2006 science-undersøgelsen placeres i en dansk kontekst, og hvor forfatterne Jens Dolin og Lars Brian Krogh giver deres analyse af "Den naturfaglige evalueringskultur i folkeskolen". Vores kommentarsektion indeholder tre bidrag til artikler bragt i MONA, 2008(3). Claus Michelsen tager tråden fra "Fødekæden i gymnasielæreruddannelsen" op og supplerer med synspunkter på, hvordan rekrutteringen til gymnasielærerhvervet kan styrkes - og hvor ansvaret burde ligge.

Artiklen "Naturfagslæreres vidensgrundlag - med udgangspunkt i PCK" har affødt en kommentar fra Birgitte Lund Nielsen, der med henvisning til forskellige vidensdomæner og indholdselementer i læreplaner og uddannelsesprogrammer foreslår en tilgang, hvor PCK i højere grad anvendes til at diskutere "hvordan-spørgsmål". Endelig forholder Nana Quistgaard sig til såvel Derek Hodsons artikel, Rie Troelsens indledning som Finn Bendixens artikel fra MONA 2008(3) og disses perspektiver på praktisk arbejde, idet hun betoner praktisk arbejde som et vigtigt element i erkendelsesprocessen, som både skoler og uformelle læringsmiljøer kan facilitere. Vi bringer denne gang to anmeldelser. Hans Christian Hansen anmelder bogen "Fagteamets arbejde med matematik" af Arne Mogensen. Per Hedegaard anmelder "Nanoteknologiske horisonter" en indføring for gymnasieelever i emnet nanoteknologi. Herefter følger nyhedssektionen og oversigten over årets artikler, kommentarer og anmeldelser.

Vi ønsker MONAs abonnenter en god jul og god læselyst i juleferien. Skulle noget af indholdet anspore til reaktion, vil vi gerne opfordre læserne til at indsende kommentarer til redaktionen på mona@ind.ku.dk.