19. februar 2008

National strategi for natur, teknik og sundhed

I foråret 2007 nedsatte Videnskabsministeriet og Undervisningsministeriet en arbejdsgruppe, som skulle skabe et overblik over de mange initiativer og et samlet forslag til en national strategi for natur, teknik og sundhed (NTS).

Arbejdsgruppen har afleveret rapport til Undervisningsministeriet og Videnskabsministeriet mandag d. 4. februar. Rapporten er nu offentliggjort. 

Undervisningsministeriet og Videnskabsministeriet afholdt pressemøde om NTS-strategien tirsdag d. 19. februar kl. 10.30.

Institut for Naturfagenes Didaktik har været sekretatiat for arbejdsgruppen. Læs mere om arbejdet på arbejdsgruppens hjemmeside: http://nts.ind.ku.dk

Målet med den nationale strategi er at få flere elever til at interessere sig for natur, teknik og sundhed og vælge et uddannelsesforløb inden for de tre områder. Rapporten anbefaler blandt andet bedre sammenhæng i uddannelsessystemet, forbedrede lærerkvalifikationer og bedre udnyttelse af de mange eksterne tilbud, der findes til skolernes undervisning. Rapporten foreslår 10 konkrete initiativer:

1. Undervisningens indhold og form udvikles og fornyes i grundskolen og på ungdomsuddannelserne.
2. Efteruddannelsesprogram for grundskolelærere.
3. Målbeskrivelser for undervisning i natur, teknik, sundhed og matematik sammentænkes.
4. Kommunale naturfagsstrategier senest i 2010 og natur, teknik og sundhed som indsatsområde i de kommunale kvalitetsrapporter.
5. Bedre læreruddannelse i naturfagene gennem ligestilling af linjefagene og indførelse af fælles didaktisk modul.
6. Professionshøjskoler og universiteter styrker lærerkompetencer gennem sammenhængende uddannelser.
7. Nye flerfaglige videregående uddannelser inden for natur-, teknik- og sundhedsområdet.
8. Styrket kontakt mellem virksomheder og skoler inden for natur-, teknik- og sundhedsområdet.
9. Naturfagsdidaktik opprioriteres som strategisk forskningsområde.
10. Oprettelse af et nationalt Center for Natur, Teknik og Sundhed.