3. april 2008

University of Copenhagen - conference on Learning Environments, 2008

UCLE08 finder i år sted den 24. april og vil byde på foredrag og workshopsessioner om forskellige aspekter af web baseret læring. CWBL arrangerer og det er gratis at deltage for KU-tilknyttede. 

Fra fildeling til læring - mere kvalitet i web baseret læring 

Med temaet for UCLE08 ønskes det at inspirere og motivere til at gøre undervisningen på KU endnu bedre. KU's fælles e-læringsplatform Absalon tilbyder en lang, lang række funktioner og muligheder som endnu kun de allerfærreste er begyndt at bruge.
Uddrag af programmet:

Foredrag

 • On-line og On-campus på samme tid....
  Lektor Anders Gorm Pedersen, DTU.
 • Video i undervisningen
  Hanne Leth Andersen, CFU, Århus Universitet.
 • Inter-Active e-Learning at the Copenhagen Law Faculty
  Prof. Joseph Lookofsky, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet.
 • The 'Hole in the wall' experiments: Self-organizing systems in primary education
  Prof. Sugata Mitra, Newcastle University. . 

Parallelle workshop

 • Podcastværksted
 • Video i undervisningen: hvorfor og hvordan
 • Digitale tests