25. marts 2009

VELUX gæsteprofessor på IND

IND har modtaget en bevilling på 100.000 kr. under VELUX Visiting Professor programmet til finansering af en gæsteprofessor i biologi- og museumsdidaktik 

Pierre Clément fra Université Lyon 1 vil blive tilknyttet Institut for Naturfagenes Didaktik (IND) som gæsteprofessor i perioden oktober 2009 - januar 2010.

Professor Clément er en af verdens førende forskere i biologiens didaktik og museologi, og skal med sit besøg styrke forsknings- og formidlingsindsatsen på det Naturvidenskabelige Fakultet.

Professor Clément vil bl.a. forelæse på phd-kurset: The Didactics of Science Centres and Museums, der udbydes af IND i samarbejde med FUKU - med opstart oktober 2009. Endvidere vil han indgå som gæsteforelæser på kandidatkurser i naturvidenskabelig formidling og naturfagsdidaktik, samt i relevante vejlednings- og forskningsopgaver på IND, især ift instituttets to ph.d.-studerende i biologiens museologi.

Endelig vil besøget tilføre ny viden og metodologi på feltet museums- og naturfagsdidaktik ved IND og Statens Naturhistoriske Museum samt i øvrigt styrke det danske forskningsmiljø bredt inden for naturfagsdidaktikken.