29. april 2009

IND med i stort nyt forskningsprojekt om frafald på naturfagsuddannelserne

Der er tale om et treårigt forskningsprojekt med en bevilling på 1 mio. EURO der skal gå i dybden med at analysere de studerendes tilvalgsmotiver og frafaldsårsager samt kønsaspektet på de naturvidenskabelige uddannelser i Europa.

Projektet hedder officielt IRIS - Interests & Recruitment in Science: Factors influencing recruitment, retention and gender equity in science, technology and mathematics higher education og der er etableret en officiel IRIS-hjemmeside. Projektet er bevilget under EU's 7. rammeprogram og involverer ud over IND fra KU: Oslo Universitet (koordinator), King's College London og University of Leeds, UK, IRI UL, Slovenien samt Associazione Observa, Italien.