30. september 2009

To nye akademiske skrivekurser er åbne for tilmelding

Institut for Naturfagenes Didaktik (IND) har i efteråret 2009 oprettet to nye akademiske skrivekurser for PhD'er og videnskabeligt personale.

Kurserner er oprettet med henblik på at give videnskabelige medarbejdere nogle gode værktøjer til at formulere sig på engelsk, når der skal skrives artikler, konferenceoplæg eller andre typer akademiske tekster.

Kurserne er annonceret på de engelske kursussider.

Tilmeldingsfristerne er hhv. 19. og 23. oktober. Kursusopstart er hhv. slutningen af oktober og starten af november.