20. december 2011

Britta Jensen ny ph.d.-studerende ved IND

Pr. 1. januar 2012 er Britta Jessen ny ph.d.-studerende ved Institut for Naturfagenes Didaktik.

Britta har tidligere skrevet speciale i matematikdidaktik ved instituttet og er pt. gymnasielærer i matematik ved Frederiksborg Gymnasium, hvilket hun fortsætter med at være samtidig med ph.d.-forløbet.

Hendes projekt har foreløbig titlen: "Kan studie- og forskningsforløb hæve gymnasieelevernes niveau i matematik?"

Uddrag af projektbeskrivelse: "At designe et studie- og forskningsforløb (SFF) betyder at man udformer og analyserer et genererende spørgsmål Q ift dets potentiale for at eleverne kan udforske og studere et matematisk indhold. Balancen mellem "udforskning" og "studium" udgør et særskilt fokuspunkt for designet. I dette projekt vil jeg specielt interessere mig for kvaliteten af elevernes selvstændige studieprocesser ifm med et SFF og for hvordan underviserne kan facilitere det. Endvidere vil der være vægt på at undersøge potentialer for at forberede og nytænke samspillet mellem matematik og andre gymnasiefag, fx gennem SFF hvor Q kommer fra fx fysik eller samfundsfag, men er tilgængeligt alene på basis af elevernes almene matematikviden".

Britta Jensen vejledes af professor Carl Winsløw.