11. oktober 2011

Jan Alexis Nielsen ny medarbejder ved IND

Jan Alexis Nielsen er pr. 1. oktober videnskabelig assistent ved IND. Jan skal primært deltage i IND's arbejde på at evaluere en række danske udviklingsprojekter på naturfagsområdet. Desuden skal Jan bistå undervisningen i nogle af IND's kurser.

Jan afleverede i september 2011 en ph.d. afhandling ved Syddansk Universitet om gymnasieelevers argumentation omkring etiske dilemmaer i biologiundervisningen. Han har en baggrund i filosofi og matematik fra Aarhus Universitet, og har siden 2007 været ansat ved Syddansk Universitet, hvor han blandt andet har arbejdet på EU-finansierede projekter omkring god praksis i af naturfags- og matematikundervisningen. I den forbindelse har Jan undervist kandidatstuderende og han har deltaget i efteruddannelse af naturfagslærere. Forskningsmæssigt er Jan optaget af elever og læreres diskurs i undervisningssituationer; samspillet mellem undervisningen i naturvidenskabelig fag og det omkringliggende samfund; og ikke mindst tværfaglig undervisning generelt.

Se Jans kontaktoplysninger

Vi er glade for at have Jan hos os og ser frem til samarbejdet!