8. august 2011

Michael May ny lektor ved IND

Michael MayMichael May er pr. 1. august lektor ved IND og skal især arbejde på adjunktuddannelsen, men vil desuden indgå i forskellige projekter i forhold til undervisning, kursusudvikling og formidling af naturvidenskab.

Michael har i mange år arbejdet med adjunktuddannelse, e-læring og kursusudvikling på Danmarks Tekniske Universitet, og har desuden arbejdet som forsker i "interaktionsdesign" og grænseflader til tekniske systemer. Forskningsmæssigt er han især optaget af samspillet mellem tekniske, videnskabsteoretiske og didaktiske aspekter af brugen af medier, repræsentationsformer og artefakter i undervisning og formidling; bl.a. med henblik på hvordan begrebslig læring og modelforståelse inden for naturvidenskab bedst kan understøttes gennem arbejdet med f.eks. grafer og diagrammer, og med simuleringer og laboratorieøvelser.

Michael kan kontaktes på may@ind.ku.dk.

Vi er meget glade for at kunne sige velkommen til Michael og glæder os til samarbejdet!