20. januar 2012

IND medvirker i ny science-læreruddannelse

Ny profillæreruddannelse giver kommende lærere gode jobmuligheder og et attraktivt lærerliv.  Københavns Universitet står sammen med AU og to professionshøjskoler - og med støtte fra Lundbeckfonden - bag den nye uddannelse.

PRESSEMEDDELELSE

I august 2012 begynder det første hold studerende på en ny naturfaglig og matematisk profillæreruddannelse, der netop er blevet godkendt af Uddannelsesministeriet.

De studerende får linjefag i matematik, fysik/kemi, geografi og biologi. Det er en attraktiv cocktail for landets skoleledere.

"Vi ved, at skolelederne efterspørger lærere, der kan brobygge og gå på tværs af de små fag. Det kommer de nye science-lærerne til at kunne, og derfor bliver de eftertragtede. Der er brug for dem på skolerne," siger Nana Benjaminsen, der er leder af Center for Science didaktik, som har udviklet den nye uddannelse.

Fag som geografi og biologi har et lavt ugentligt timetal. Derfor er det i dag svært at sammensætte et fuldt skema for lærere med naturvidenskabelige linjefag. Det bliver lettere med den nye science-uddannelse, fordi lærerne kan dække alle naturvidenskabelige fag. Samtidig får de gode muligheder for at arbejde tværfagligt. Det kan give de kommende science-lærere et bedre lærerliv.

"Mange lærere har svært ved at lade faglige tråde flyde fra det ene fag til det andet, fordi deres linjefag ikke er beslægtede. Science-lærerne vil opleve en større sammenhæng i deres arbejdsliv, fordi de kan knytte fagene sammen i hverdagen," siger Nana Benjaminsen.

Center for Science Didaktik er et samarbejde mellem Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Professionshøjskolen Metropol og Professionshøjskolen UCC. I første omgang bliver uddannelsen udbudt på Professionshøjskolen UCC.

Den nye profillæreruddannelse har fået fire millioner kroner i støtte fra Lundbeckfonden, som i 2010 indkaldte ansøgninger under titlen 'Nye veje for undervisere i naturfagene i Folkeskolen'. Opslaget havde fokus på uddannelse af naturfagslærere i samarbejde mellem professionshøjskoler og universiteter.

Formålet med uddannelsen er, at de nye lærere skal give eleverne en solid naturfaglig ballast og lyst til senere at arbejde som kemikere, ingeniører eller fysikere.

"De kommende lærere får et stort fagligt overskud i de naturvidenskabelige fag. Det giver dem bedre muligheder for at formidle fagene - og deres begejstring for fagene," siger Ole Goldbech, der er lektor på UCC og projektleder for den nye uddannelse.

Det målrettede naturvidenskabelige/matematiske fokus vil sandsynligvis tiltrække en anden type studerende til læreruddannelsen end normalt.

"Det er unge, der gerne vil arbejde med naturvidenskab og formidling. De kunne måske også undervise i gymnasiet, men nu bliver det også attraktivt for dem at undervise på folkeskoleniveau. Det kunne blandt andet være interessant for unge, der har taget en HTX," siger Ole Goldbech.

Uddannelsessamarbejdet er på Københavns Universitet forankret på Institiut for Naturfagenes Didaktik. Det er en pointe med KU's deltagelse at videnskabsfagene bidrager til læreruddannelsen både i planlægning og i praktikken. Foreløbigt er følgende ansatte på Det Naturvidenskabelige Fakultet involveret: Ian Bearden (NBI), Merete Bilde (KIKU), Lene Møller Madsen (IND) og Carl Winsløw (IND).

Læs også omtale hos Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Yderligere oplysninger:

Fakta om Profillæreruddannelsen "Science - naturfag og matematik"

  • De studerende får linjefag i matematik, fysik/kemi, geografi og biologi.
  • Første hold begynder på Læreruddannelsen Blaagaard/KDAS på UCC i august 2012.
  • Uddannelsen giver bedre matematiske og naturfaglige kompetencer.
  • En stor del af de studerende læring foregår tværfagligt.
  • Uddannelsen har fokus på innovation og organisationsudvikling.