13. august 2012

IND's skriftserie nr. 25: Rapporten "At dumpe på FARMA - en interviewundersøgelse"

Ind's skriftserie nr. 25/2012

Rapport af Bjørn Friis Johannsen

Denne rapport er blevet til på foranledning af FarmaSchool (det tidligere Farmaceutiske Fakultet) der ønskede at høre de studerendes perspektiv på et generelt billede der tegner sig for farmaceutuddannelsen: at alt for mange studerende dumper så mange fag i løbet af deres første studieår, at der er fare for at de ikke kan bestå den førsteårsprøve der formelt afgør om de kan få lov til at fortsætte på studiet.

Rapporten analyserer og gengiver bidder fra en række interviews der blev foretaget i 2010, med 14 studerende der fortæller om baggrunden for, at de på forskellig vis kom på kant med førsteårsprøven i løbet af deres første studieår i 2009. Rapporten ser også på de rationaler disse studerende har brugt, eller ville bruge for at bestå de fag de dumpede.

Download eller køb trykt udgave her.