15. maj 2012

Olga Trolle nyansat ved IND

IND har pr. 15. maj 2012 ansat Olga Trolle som A-TAP/konsulent. Olga er cand.pæd. i pædagogisk sociologi fra DPU/AU, og hun har samme sted arbejdet i studieadministrationen og ved Akademisk Skrivecenter.

Olga kommer til at arbejde med vores hjemmeside (redaktion, nyudvikling, opdatering) og anden formidling samt med udviklingsprojekter (empiriindsamling og –analyse, rapportskrivning etc.).

Vi er glade for at byde Olga velkommen til IND.