5. februar 2013

EU-forskningsprojektet ASSISTME om evaluering er nu i gang

25.-26. januar mødtes 35 deltagere i det store forskningsprojekt ASSISTME som ledes af IND. Mødet markerede starten på det fire-årige projekt som i 8 europæiske lande skal udvikle nye måder at evaluere elever i grundskolen og gymnasiet i matematik og naturfagene.

Koordinator af projektet, institutleder Jens Dolin, er begejstret: ”Det er et fantastisk godt hold af meget kompetente forskere fra Europa der nu skal arbejde sammen om at udvikle den måde vi bedømmer elever på. Målet er at evaluering både skal kunne vurdere elevens standpunkt og give feedback til eleven og læreren om hvordan eleven kan lære mere fremover. Samtidig har vi et fokus på at understøtte undersøgelsesbaseret undervisning – eller som det hedder internationalt: Inquiry based education.”

Jens Dolin vil også gerne fremhæve projektets målsætning om at bedrive forskning der implementeres i uddannelsessystemet: ”Det ligger helt fundamentalt i den måde vi har skruet projektet sammen på, at lærere, relevante beslutningstagere og politikere skal involveres – ikke bare til slut, men faktisk undervejs i forskningsprocessen. På den måde sikrer vi at forskningen kan omsættes til evalueringspraksis der kan lade sig gøre i praksis i den virkelighed som undervisningen foregår i.”