20. marts 2013

Find IND til BIGBANG

BIGBANG – årets begivenhed for lærere i naturfagene

Den 21. og 22. marts 2013 afholdes for først gang BIGBANG – Danmarks nye nationale naturfagskonference – i København. IND er medarrangør og har arrangeret Forskningssporet, og en række medarbejdere fra instituttet holder oplæg.

Undervisningsnære workshopper og forskningsformidlende foredrag

“BIGBANG – Naturfag for fremtiden” rummer en messe og over 100 programpunkter, som er organiseret i seks forskellige programspor:

  • Forskning: Her præsenteres og diskuteres ny forskning i didaktik, pædagogik og uddannelse med relevans for naturfaglig undervisning.
  • Festival – Energi til livet: I sporet om Dansk Naturvidenskabsfestival 2013 kan deltagerne få inspiration til at lave festival hjemme på skoler og uddannelsesinstitutioner.
  • MONA-sporet: Bedre læring gennem brug af ny teknologi? I dette spor sættes der fokus på hvordan smartphones, iPads, GPS, computere og andet elektronisk udstyr kan udvikle naturfagsundervisningen.
  • Talent og Innovation: Her handler det om hvordan vi kan motivere de dygtige og innovative elever til at holde fast i naturvidenskab og teknologi.
  • Samarbejde på kryds og tværs: I dette spor fokuseres der på de mange spændende strømninger der peger i retning af øget samarbejde på naturfagsområdet.
  • Niels Bohr: Hør om Niels Bohrs liv og kvantefysikkens udvikling som Bohrs atommodel for 100 år siden satte gang i.

De over 500 deltagere kan sammensætte deres eget program og fx vælge programpunkter med fokus på konkret undervisning inden for egne fag, om det så er biologi, fysik, kemi, matematik eller naturgeografi. Eller man kan vælge at deltage i de mere brede programpunkter som sætter fokus på mere tværgående problemstillinger. Det kan fx være unges valg og fravalg af naturvidenskabelige uddannelser eller evaluering af proceskompetencer i naturfag.

Deltagerne kan også følge et bestemt tema i konferencen, fx sporet arrangeret af tidsskriftet MONA om hvordan brug af teknologi i naturfagsundervisning kan føre til bedre læring. Dette tema starter med en paneldebat hvor en håndfuld erfarne undervisere og forskere med teknologi i undervisning som speciale lægger op til debatten med hver deres korte bud på situationen for brug af IKT i folkeskole og gymnasium. Dernæst vil deltagerne og panelet diskutere hvordan smartphones, iPads, GPS, computere og andet elektronisk udstyr kan udvikle naturfagsundervisningen.

BIGBANG er også en messe

Konferencen indeholder også fælles oplæg af bl.a. Anja C. Andersen, Justin Dillon og Johan Olsen. Side om side med de mange foredrag og workshopper på konferencen ligger BIGBANGs naturfagsmesse, bl.a. med deltagelse af kommercielle udstillere, der præsenterer de nyeste boglige og digitale læremidler. På messen kan man desuden møde repræsentanter fra naturskoler, museer, science-centre og andre uformelle læringssteder, som har besøgstilbud. Ildsjæle der har gennemført projekter for at udvikle naturfagsundervisning, står også klar til at dele ud af deres viden og inspirere til at nytænke undervisning.

BIGBANG arrangeres i samarbejde mellem NTS-centeret, Dansk  Naturvidenskabsformidling, CFU, Københavns Universitet, Danfoss Universe, Naturvidenskabernes Hus, ScienceTalenter, Økolariet og Niels Bohr arbejdsgruppen. Du kan læse mere om BIG BANG på www.bigbangkonferencen.dk.