1. februar 2013

IND er med til at tænke gymnasiet forfra

Seks gymnasier i Region Hovedstaden deltager i det medieomtalte projekt "Gymnasiet tænkt forfra", der henover tre år forsøger at nytænke organiseringen og gennemførslen af undervisningen radikalt. Målet er at de deltagende elever oplever større motivation og opnår nye og innovative kompetencer. IND's rolle i projektet er på den ene side at evaluere projektindsatsen. På den anden side skal IND forske i hvilke nye og innovative kompetencer, deltagereleverne får ud af projektet, og fremfor alt hvordan gymnasielærere kan vurdere disse nye kompetencer både i den daglige undervisningen og i eksamenssituationer. Det er postdoc Jan Alexis Nielsen, der er kontaktperson på IND's rolle i projektet. Man kan læse mere om projektet her: https://www.facebook.com/GymnasietTaenktForfra