Kursus i innovation for universitetsundervisere – Københavns Universitet

Institut for Naturfagenes Didaktik > Nyheder > Nyheder 2013 > Kursus i innovation fo...

07. august 2013

Kursus i innovation for universitetsundervisere

Lektor Camilla Rump, IND, har i samarbejde med Copenhagen Innovation Entrepreneurship Lab (CIEL) udviklet et kursus om innovation i undervisningen for universitetsundervisere. Kurset finder sted i efteråret 2013, og undervisere fra Danmarks Tekniske Universitet, Københavns Universitet og Copenhagen Business School kan deltage.