10. juni 2013

Katrine Lindvig ny på IND

Katrine Lindvig er ansat som videnskabelig assistent fra 10/6 til 31/12 2013, delvist betalt af centrale midler fra Københavns Universitet delvist af Institut for Naturfagenes Didaktik. Katrine skal arbejde på et projekt om tværfaglighed på Københavns Universitet.
Efter 31/12 vil Katrine være ph.d.-studerende tilknyttet samme projekt. Vi byder Katrine velkommen og glæder os til samarbejdet.