4. februar 2013

IND deltager i nyt EU-finansieret projekt om at styrke fremtidige læreres undervisning om socio-scientific issues

EU's Lifelong Learning Programme har bevilliget 1.7 million kroner til projektet "Preparing Science Educators for Everyday Science" (PreSEES) til at styrke uddannelsen af lærere inden for de naturfaglige fag. Udover Københavns Universitet deltager 6 andre europæiske universiteter i projektet. Projektets mål er at styrke fremtidige gymnasie- og folkeskolelæreres arbejde med at bringe emner fra hverdagen ind i naturfagsundervisningen. Projektpartnerne vil opstille forskellige formater for hvordan læreruddannere kan undervise studerende på fx universiteter og professionshøjskoler. Projektpartnerne mødes i slutningen af februar i København til et kickoff-møde. På IND arbejder postdoc Jan Alexis Nielsen og lektor Bob Evans på projektet.