31. maj 2013

IND's skriftserie nr. 26: Ph.d.-afhandlingen "Students' Narratives, Negotiations and Choices"

Post.doc. Henriette Tolstrup Holmegaards ph.d.-afhandling Students' Narratives, Negotiations and Choices er nu udkommet i IND's skriftserie.

Afhandlingen baserer sig på et kvalitativt længdesnitsstudie af unges valg af længere videregående uddannelser med et teknisk, naturfagligt og matematisk (STEM) indhold. Gennem en narrativ psykologisk optik undersøges de studerendes valgnarrativer, og den forhandling disse løbende udsættes for i overgangen fra gymnasium til universitet. Afhandlingen består af fire artikler, der beskæftiger sig med forskellige aspekter af denne overgang: Valg, fravalg, frafald og transition i det hele taget.

IND's skriftserie no. 26/2012 Students' Narratives, Negotiations and Choices af post.doc. Henriette Tolstrup Holmegaard kan downloades ellers købes.