2. januar 2014

Katrine Lindvig er startet som ph.d.-studerende på IND pr. 1/1 2014

Formålet med ph.d. studiet er at undersøge, hvorledes tværfaglig uddannelse og undervisning skabes i krydsfeltet mellem idealer og realitet. Over en to årig periode og gennem etnografisk feltarbejde følger hun fem tværfaglige forskningsgruppers arbejde med at planlægge og gennemføre forskningsbaserede, tværfaglige kurser for studerende på KU. Katrine er særligt interesseret i at undersøge de forhandlinger der finder sted mellem forskere på tværs af de humanistiske, samfundsvidenskabelige og naturvidenskabelige fag; dvs. hvilke didaktiske og videnskabsteoretiske overvejelser er i spil, hvilke typer studerende henvender kurserne sig til og hvilke udfordringer og barrierer støder forskningsgrupperne på i løbet af processen. Ph.d. studiet er en del af 2016-Uddannelsesprojektet ”Tværfaglige og tværfakultære uddannelser” som ledes fra IND af Jens Dolin og involverer forskere fra fem fakulteter på KU.

Vejleder: Lektor Lars Ulriksen

Institut for Naturfagenes Didaktik byder Katrine velkommen og ser frem til samarbejdet.