1. august 2014

Louise Meier Carlsen ny ph.d.-studerende på IND

Louise Meier Carlsen starter som ph.d.-studerende på Institut for Naturfagenes Didaktik den 1. august 2014. Louise vil i sit ph.d.-projekt undersøge hvordan computeralgebrasystemer (CAS) bliver brugt i folkeskolen og hvilke muligheder der er for at udvikle lærerviden om disse.

Titlen på Louises projekt er: Investigation and development of mathematics teacher knowledge on the use of CAS in the teaching of school algebra: potentials and obstacles for novice and experienced teachers. (På dansk: Undersøgelse og udvikling af lærerviden om brug af computeralgebrasystemer i undervisning om algebra: potentialer og forhindringer for nye og erfarne lærere.)

Institut for Naturfagenes Didaktik byder Louise velkommen.