5. februar 2014

Mikkel Willum Johansen fra IND udgiver bog om matematikkens videnskabsteori

Invitation til matematikkens videnskabsteori er titlen på den bog som adjunkt ved Institut for Naturfagenes Didaktik Mikkel Willum Johansen og Henrik Kragh Sørensen har udgivet på forlaget Samfundslitteratur.

Bogen er en sammenhængende introduktion til både erkendelsesteoretiske, sociologiske og etiske aspekter af de matematiske videnskaber. Den giver en nuanceret og mangesidet beskrivelse af matematikken som en moderne videnskab.

Bogen er designet til undervisningsformål, men den kan læses af enhver, der er interesseret i at forstå, hvad matematik egentlig er.

Se mere på: http://samfundslitteratur.dk/bog/invitation-til-matematikkens-videnskabsteori