24. november 2014

Sølvmedalje til prisopgave fra IND

Nicole Kofoed, cand.scient. i matematik fra IND (2013), modtog ved KUs årsfest 21/11 en sølvmedalje for sin besvarelse af prisopgaven "Didaktiske transpositioner af naturvidenskab".

Prisopgaven er en videreudvikling af Nicoles speciale og handler om didaktiske problemer vedr. det bestemte integral i gymnasial matematik.
Nicole Kofoed arbejder nu som matematiklærer på Gl. Hellerup Gymnasium.

Læs mere om Københavns Universitets prisopgaver.