27. november 2014

Fra studerende til ansat, nyt forskningsprojekt på IND

Adjunkt Henriette Tolstrup Holmegaard, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Univeristet har netop modtaget en bevilling af NOVO-fonden til at undersøge studerendes overgange til arbejdslivet. Forskningsprojektet vil tage udgangspunkt i udvalgte tekniske og naturvidenskabelige uddannelser, og gennem et længdesnitsdesign følge de studerendes veje ud i arbejdslivet, og de udfordringer de støder på undervejs. Professor Lars Ulriksen og Lektor Lene Møller Madsen er tilknyttet forskningsprojektet, som forventes afsluttet i 2018.

Læs mere om forskningsprojektet på projektets egen hjemmeside: From Student to Employee.